Poslednji lekarski pregled za ovu sezonu biće održan krajem meseca JUN - a. Tačne termine održavanja pregleda za svaku grupu i lokaciju članovi će dobiti od strane svojih trenera grupa.  Prema zakonu o sportu, klub je u obavezi da poseduje lekarski pregled za svakog...

read more