Select Page

Poslednji lekarski pregled za ovu sezonu biće održan krajem meseca JUN – a. Tačne termine održavanja pregleda za svaku grupu i lokaciju članovi će dobiti od strane svojih trenera grupa.

 Prema zakonu o sportu, klub je u obavezi da poseduje lekarski pregled za svakog svog člana, dok se isti sprovodi na svaka četri meseca kako to nalaže nadležni savez FSS, odnosno tri puta u toku jedne sezone.

 Za decu mlađu od 11 godina obavezno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.